De 6 voorwaarden voor groei van uw onderneming

De huidige economische groei biedt veel kansen aan bedrijven. Toch lukt het veel bedrijven niet om de economische groei om te zetten in groei van de omzet of marge waardoor de kansen om op lange termijn succesvol te functioneren flink wordt verminderd. Uit analyse is gebleken dat er een aantal basis voorwaarden bestaan waaraan moet worden voldaan om deze groei wel te kunnen realiseren.

1.       Positionering

Succesvolle bedrijven kiezen voor een duidelijke positionering van hun product of dienst. Deze dient afgestemd te worden op trends in markt en maatschappij. Een goed geformuleerde en heldere positionering spreekt uw doelgroep aan en daarmee kunt u zich onderscheiden van de concurrentie. Hierdoor gaat groei niet ten koste van marge, door een radicale positionering kunnen zelfs hogere marges worden gerealiseerd. Een bijkomend maar zeker zo belangrijk effect is dat een heldere positionering medewerkers de krijtlijn geven die zij nodig hebben om zich op optimaal in te zetten om deze positionering te ondersteunen.

2.       Inzicht in interne capaciteit en capabilities

Het zal wellicht vreemd klinken, maar het is al vele malen gebleken dat bedrijven veel meer capaciteit en capabilities beschikbaar hebben dan dat de bestuurders zich beseffen. Vaak bestaat er wel een kwalitatief beeld, echter door een cijfermatige analyse kunnen verassende inzichten ontstaan. Op basis daarvan kunnen geïnformeerde besluiten worden genomen over hoe de operatie naar de toekomst vorm kan worden gegeven en het zal niet de eerste keer zijn dat na en grondige analyse blijkt dat investeringen in productie expansie kunnen worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

3.       Strategie in lijn met operatie en organisatie

Een goede strategie is onontbeerlijk, echter een operatie en organisatie die volledig in congruentie is met deze strategie ook. En daar wordt vaak te weinig aandacht aan gegeven. Hierdoor wil de commerciële tak van de organisatie meer dan dat kan worden waar gemaakt met de bekende frustraties over en weer. Indien de operatie en organisatie goed zijn afgestemd op de business strategie is er een basis gelegd voor het creëren van maximale synergie. Hierdoor kunnen organisaties tot grote hoogtes  groeien.

4.       Externe oriëntatie

Een organisatie is zo goed als dat de klanten hem vinden. Het is daarom extreem belangrijk om te weten wat de markt verwacht van potentiele leveranciers en dit goed te vertalen naar de volledige operatie. Het is evident dat het belangrijk is om de concurrentie te kennen zodat nieuwe ontwikkelingen in product of service vroegtijdig kunnen worden herkend en er een afgewogen besluitvorming kan plaatsvinden hoe het bedrijf daarop reageert. Daarnaast kunnen mergers en partnerships zorgen voor het uitbreiden van capabilities of het creëren van meer invloed in de waardeketen. Succesvolle bedrijven weten wat ze moeten doen om voorop te blijven lopen en weten deze voorsprong om te zetten in extra marktvolume en marge.

 5.       Korte & lange termijn

Een goede balans tussen de korte en de lange termijn denken zorgen ervoor dat groei van uw onderneming toekomst bestendig is. Het zorgen voor voldoende aanpassingsvermogen en flexibiliteit is noodzakelijk om de actuele kansen om te zetten in groei. Lange termijn denken is noodzakelijk om maximaal effect te halen uit investeringen in innovatie waarmee wordt gezorgd voor tijdige product en/of service portfolio vernieuwing. Daarmee wordt de ingezette groei bestendig.

6.       Gezonde bedrijfscultuur

Uiteindelijk maken mensen het verschil en dat maakt de bedrijfscultuur zo cruciaal voor bedrijven om succesvol te kunnen zijn in het realiseren van hun groei ambities.  Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een bedrijfscultuur en daarom is het vrij lastig om deze bij te sturen in de gewenste richting. Succesvolle bedrijven gaan deze uitdaging desondanks niet uit de weg.

Bovenstaande toont aan dat er nogal wat nodig is om succesvol te kunnen groeien als onderneming. Custor Consultancy is gespecialiseerd in strategie ontwikkeling, operationele optimalisatie en organisatorische verbeteringen. Wij zetten onze senior business expertise in om bedrijven succesvol te maken in het realiseren van hun ambities. Dus wilt u ook groeien, neem dan vrijblijvend contact op met Jan van Leur (06-49154273) of via www.custorconsultancy.com.

Categories: Algemeen, Management, Strategy