De juiste operationele verbeterstrategie voor uw organisatie

Veel organisaties worden tegenwoordig aangetrokken door LEAN. Dat is niet verwonderlijk, want een van de meest aantrekkelijke aspecten van LEAN is dat deze methode de cultuur van een organisatie op een zeer pragmatische en tastbare wijze bijstuurt. Toch is LEAN niet zalig makend en is er soms meer nodig om op lange termijn succesvol te opereren als onderneming.

LEAN

De huidige populariteit van LEAN is te verklaren door de schijnbare eenvoud van de methodes die worden toegepast en de snelle resultaten die doorgaans worden gerealiseerd. Daarnaast is het concept van LEAN, namelijk het elimineren van afval in de breedst mogelijke zin van het woord, uniform van toepassing op alle mogelijke bedrijfsprocessen. En laten we niet vergeten dat LEAN zich al vele malen heeft bewezen als een effectief instrument om forse verbeteringen in productiviteit te bewerkstelligen.

Omissies

Een kenmerk van LEAN is dat deze verbetermethodiek stuurt op verbetering van bestaande processen. Daardoor ontstaat het risico dat te weinig aandacht wordt geschonken aan vernieuwingen in productie procesvoering en technologie. Deze vernieuwingen kunnen echter leiden tot baanbrekende verbeteringen welke een grotere impact hebben dan met LEAN kan worden gerealiseerd. Door deze omissie ontstaan risico’s voor het op termijn succesvol ondernemen.

Succes

Tijdige en grondige reflectie van de operatie is noodzakelijk om de concurrentie positie te kunnen uitbouwen. Om hierin succesvol te zijn dienen zowel veranderingen in business strategie als ook technische en technologische vooruitgang in ogenschouw genomen te worden. Op basis daarvan kan de juiste operationele verbeterstrategie worden bepaald. De kansen op het behalen van uw middellange termijn bedrijfsdoelstellingen wordt daarmee sterk vergroot.

CUSTOR Consultancy heeft ruime ervaring met het opstellen en implementeren van operationele verbeter strategieën. Dus wilt u ook een efficiënte, “state of the art” operatie welke volledig is afgestemd op uw bedrijfsstrategie, neem dan vrijblijvend contact op met Jan van Leur (06-49154273) of via www.custorconsultancy.com.

Categories: Management, Operations, Strategy