Diensten


In de huidige tijd van digitalisering van de samenleving, verschuiving van markten en klimaatverandering ontstaan nieuwe uitdagingen voor bedrijven. Onbestendige markt omstandigheden, toenemende concurrentie en verhoogde overheidsregulering leiden tot druk op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het hebben van een actuele bedrijfsstrategie maakt dat u uw bedrijf goed positioneert in de markt en dat uw operatie daar naadloos op aansluit.

CUSTOR ondersteunt in het opstellen van bedrijfsstrategieën door het toepassen van business expertise en moderne analyse methodes. Daarmee wordt het inzicht gecreëerd wat u nodig heeft om de koers voor morgen uit te zetten. Hiermee kunnen kansen worden verzilverd en bedreigingen vroegtijdig gesignaleerd. Een professioneel opgestelde strategie geeft aandeelhouders, bestuurders en medewerkers het vertrouwen dat de onderneming op weg is zijn ambities waar te maken. En dat geeft vleugels!

CUSTOR is ook bedreven in het vertalen van bedrijfsstrategie naar deel strategieën en de implementatie ervan. Stringente uitrol van strategie is cruciaal in het operationaliseren en kapitaliseren ervan. Inzet van onze senior business expertise leidt tot adequate strategie deployment met maximale bedrijfsresultaten tot gevolg.


De steeds verder voortschrijdende ontwikkelingen in digitalisering, grondstof beschikbaarheid en maatschappij vereisen aanpassing van traditionele operationele processen. Veranderende klantwensen, verhoogde grondstofprijzen en globalisatie van supply chains stellen hogere eisen aan de operationele efficiëntie van bedrijfsprocessen. Een goede balans tussen enerzijds kostenbeheersing door productiviteit en efficiënte grondstof inzet en anderzijds voldoen aan de markt eisen door het bieden van flexibiliteit en het juiste service level is daarbij noodzakelijk.

CUSTOR is bedreven in de ontwikkeling van gestroomlijnde operaties door toepassing van traditionele verbeter methodes in combinatie met het onderzoeken naar de mogelijkheden tot inzet van automatisering, robotisering en digitale hulpmiddelen.  De inzet van senior management expertise en krachtige analyse en verbeter methodes leidt tot een voor uw bedrijf zo optimaal mogelijk resultaat.


De verhoogde snelheid waarmee marktomstandigheden tegenwoordig veranderen vragen om tijdige en adequate aanpassing van bedrijven, ook op organisatorisch gebied. Onbalans tussen markt verwachtingen en interne capabilities wordt daarmee tijdig voorkomen waardoor de concurrentie positie behouden blijft. Indien een actuele en accurate bedrijfsstrategie voorhanden is kan een bedrijf zijn organisatie proactief herontwerpen en concurrentie voordeel behalen.

CUSTOR ondersteunt bedrijven in het ontwerpen en stroomlijnen van hun organisaties. Vanuit een brede blik wordt gekeken naar structuur, cultuur en bedrijfsprocessen. Hiermee wordt gezorgd voor de benodigde afstemming tussen de eisen die de markt stelt en uw organisatie. Inzet van senior management expertise van CUSTOR leidt tot een maximale benutting van het aanwezige potentieel van uw onderneming. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van uw onderneming.