Werkwijze

Door onze business expertise kijkt CUSTOR  met een brede blik naar ondernemersvraagstukken. Wij richten ons met name  op strategische, organisatorische en operationele vraagstukken. Wij acteren als echte business partners en streven ernaar om de verwachtingen van onze  opdrachtgevers te overtreffen.

CUSTOR biedt consultancy diensten vanuit senior business en operations expertise. De combinatie met onze consultancy ervaring leidt tot adequate en snelle opdracht vervulling. CUSTOR heeft de beschikking over sterke analyse en verbeter methodes uit eigen toolbox.

CUSTOR biedt diensten van probleem definitie tot en met implementatie: één partij die zorgt dat uw vraagstuk wordt omgezet tot het gewenste resultaat. In overleg met de opdrachtgever wordt de gewenste aanpak en rapportage vorm gedefinieerd. Verder wordt er vaak in fases gewerkt zodat gedurende de opdracht kan worden bijgestuurd in de inzet van CUSTOR consultants.

The business expertise of CUSTOR ensures a holistic approach towards business challenges. CUSTOR focusses mainly on strategic, operational and organizational aspects. We act as a business partner and strive to overachieve the expectations of our clients.

CUSTOR provides consultancy services from senior business and  operations expertise background. The combination with our consultancy skills ensures adequate and fast  accomplishment of assignments. Strong analytical and improvement methods are available within the CUSTOR toolbox.

CUSTOR offers services from problem definition till implementation: one party ensures a conversion from challenge to change. In conjunction with the client the exact approach and the reporting form will be defined. We are used to work in phases which gives control over the level of support of CUSTOR consultants during the assignment.